daňové poradenstvo bratislava

ÚČTOVNÍCTVO

& MZDY BRATISLAVA

S čím vieme vašej firme pomôcť:

  • vedenie kompletného účtovníctva (jednoduché a podvojné účtovníctvo) pre právnické a fyzické osoby
  • komplexne zastupujeme klientov pred daňovými úradmi a poisťovňami s cieľom maximalne odbremeniť klientov
  • vedenie účtovníctva aj v SAP systéme
  • vykonávame rekonštrukcie účtovníctva
  • vedenie separátnej mzdovej evidencie, spracovávanie miezd dodávateľsky
  • pri vedení a spracovávaní miezd zabezpečenie ročného zúčtovania dane z príjmov
  • pri spracovávaní účtovníctva overujeme vstupné údaje aj z daňového hľadiska
  • výstupy z účtovníctva alebo zo spracovania miezd zabezpečíme v súlade s potrebami klienta
  • na základe dohody v nadväznosti na účtovníctvo a závierku vypracujeme aj daňové priznanie
  • v prípade požiadavky zabezpečujeme, aby účtovná závierka podľa slovenských zákonov bola konvertovaná do medzinárodných účtovných štandardov


Zastupovanie v daňovom konaní


V rámci zastupovania v daňovom konaní na základe splnomocnenia klientom, jednáme s daňovým úradom, vybavujeme žiadosti o predĺženie lehoty na podanie daňového priznania, zastupujeme klienta pri daňovej kontrole, poskytneme adresu pre doručovanie, pripravujeme odvolania, žiadosti o obnovu konania atď.


Registrácia platiteľov dane z príjmov, dane zo závislej činnosti, dane z pridanej hodnoty


Daňovník je povinný do 30 dní od svojho vzniku sa zaregistrovať na príslušnom daňovom úrade na účely platenia dane z príjmov, v prípade splnenia určitých zákonom stanovených kritérií je povinný sa zaregistrovať na účely platiteľa dane z pridanej hodnoty. Včasnú registráciu ako i potrebné náležitosti v rámci služby registrácie pripravíme na základe plnej moci klienta.


Odmena za služby:


Odmena za externé vedenie účtovníctva vychádza od počtu dokladov za mesiac a počtu zamestnancov.

Cena sa stanoví na základe rokovania s klientom pričom v cene je zahrnuté aj poradenstvo v bežnom roku.


Dohodnite si termín stretnutia:

Andromeda Group

Ing. Patrícia Havlíková

Mob.: 
+421 907 742 921

havlikova@andromedagroup.sk

mzdy@andromedagroup.sk