daňové poradenstvo bratislava

daňové poradenstvo

BRATISLAVA

V oblasti daňového poradenstva vám vieme pomôcť a navrhnúť nasledovné:

  • daňový audit, poskytuje klientovi informáciu o súlade ním zaplatených daní daňovou povinnosťou vyplývajúcou z daňových zákonov, má charakter prevencie, predchádza vzniku závažných daňových a účtovných problémov
  • vypracovanie písomných stanovísk k vybraným daňovým problémom klienta
  • navrhovanie optimalizácie daňovej povinnosti v rámci jednotlivých druhov daní a v rámci organizačnej štruktúry klienta
  • návrhy riešení a postupov na zabezpečenie optimalizácie daňovej povinnosti pre tuzemské a zahraničné podnikateľské subjekty a fyzické osoby
  • daňové poradenstvo pri zastupovaní klienta pri daňovej kontrole alebo pred daňovými orgánmi
  • vypracovanie podkladov pre všetky druhy podávaných odvolaní na všetkých úrovniach odvolania
  • vypracovanie podkladov pre prípravu žaloby a zabezpečenie právnej pomoci
  • daňové poradenstvo podľa jednotlivých druhov daní pre právnické a fyzické osoby
  • poskytovanie informácií klientom o základných zmenách v legislatíve súvisiacou s daňovou problematikou
  • daňové poradenstvo súvisiace so zlučovaním, rozdeľovaním a likvidáciou spoločnostíOdmena za službyOdmena za daňové poradenstvo vychádza od typu daňového poradenstva.

Hodinová sadzba daňového poradcu je 95 EUR.
Práce asistenta daňového poradcu su stanovené na 45 EUR na hodinu.Vyžiadajte si bližšie informácie:

Andromeda Tax s.r.o.

Ing. Patrícia Havlíková                                      Ing. Bohumil Opeta

daňová poradkyňa                                             daňový poradca

č. osv. 856/2007                                                  č. osv. 143/93

Mob.:                                                                   Mob.: 
+421 907 742 921                                               +421 902 603 019

mail: havlikova@andromedagroup.sk                 mail: opeta@andromedagroup.sk