daňové poradenstvo bratislava

ZAKLADANIE S.R.O.

BRATISLAVA

Najbežnejším typom obchodnej spoločnosti je spoločnosť s ručením obmedzeným (s.r.o.). Založenie spoločnosti je proces, ktorý si vyžaduje znalosť príslušných zákonov a predpisov. Väčšina zo začínajúcich podnikateľov nemá takéto znalosti a skúsenosti, ani čas na to, aby obchádzali jednotlivé inštitúcie, či úrady. Ponúkame možnosť ako si zjednodušiť starosti a pomôžeme vám rýchlo a ľahko založiť firmu.


V oblasti zakladania s.r.o. zabezpečíme:


 • vypracovanie všetkých potrebných dokumentov a listín pre založenie s.r.o.:
 • Spoločenskú zmluvu, resp. zakladateľskú listinu
 • Vyhlásenie správcu vkladu
 • Plnú moc pre Živnostenský úrad
 • Dokumenty pre Živnostenský úrad
 • Plnú moc pre Obchodný register
 • Návrh na zápis do Obchodného registra
 • Písomné vyhlásenie
 • Podpisový vzor


Vybavenie Živnostenského oprávnenia pre s.r.o.


 • podanie ohlásenia pre vydanie Živnostenských listov
 • prevzatie vydaných Živnostenských listov


Zapísanie spoločnosti do Obchodného registra:


 • Podanie návrhu na zápis do Obchodného registra
 • Zaplatenie súdneho poplatku
 • Prevzatie dokumentov zapísanej s.r.o.


Posledný krok


 • príprava kompletnej dokumentácie z dôvodu registrácie na daňovom úrade
 • odovzdanie kompletnej dokumentácie už založenej s.r.o. klientovi


Potrebné kroky klienta:


 • plná moc klienta pre našu spoločnosť
 • podpísanie potrebných dokumentov a plných mocí


Odmena za služby


Kompletná odmena už vrátane súdneho poplatku pre zápis do Obchodného registra je 350,- EUR.


Dohodnite si stretnutie:

Ing. Patrícia Haberlová

+421 2 442 503 01

Mob.: 
+421 907 742 921

+421 948 031 038